zakendoen in Duitsland

Privacy Policy en Cookieverklaring 

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens
Deze verklaring is van toepassing op alle door mind4share geleverde producten en diensten. mind4share, gevestigd te Derckxweg 16, 5944 BW Arcen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
mind4share verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Zij zijn noodzakelijk in het kader van de hieronder omschreven doeleinden.

Van nieuwsbrieflezers bewaren wij uiteraard alleen:

 • Voor- en achternaam
 • Email adres

Van zakenrelaties (klanten en leveranciers) verwerken wij uiteraard een aantal additionele gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Email adres
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode + plaatsnaam)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • Email adres(sen)
 • Bankgegevens
 • BTW nummer
 • Geboortedatum 

Mind4share verwerkt verder geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we uw gegevens nodig hebben
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens hebben wij voor het leveren van onze diensten nodig en worden bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. Wij gebruiken uw gegevens de volgende doeleinden:

 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (digitaal en fysiek).
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit mind4share. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van mind4share. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit ten alle tijden aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Samengevat worden uw persoonsgegevens gebruikt voor onze communicatie over leveringen en diensten naar zowel klanten als ook leveranciers, voor statistieken, voor het verzenden van producten uit onze eShop, voor administratieve doeleinden zoals wettelijk verplicht, voor het verzenden van nieuwsbrieven en voor aanverwante marketingdoeleinden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is mind4share gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt mind4share zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Bewaartermijn
mind4share zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met anderen
mind4share verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies
mind4share gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies: functionele cookies worden gebruikt om de website correct en gebruikersvriendelijk te laten werken. Deze zijn tevens nodig voor het bestelproces in onze eShop.
 • Analytische cookies: analytische cookies worden gebruikt om vast te stellen hoe de site wordt gebruikt; dit zijn de cookies die door derde partijen zoals Google Analytics, en Google Adwords worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@mind4share.com.

Beveiliging
mind4share hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. mind4share heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij mind4share toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval mind4share gebruik maakt van de diensten van derden, zal mind4share in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw recht op privacy
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal mind4share u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@mind4share.com.

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met Nina Krockow opnemen, via nina@mind4share.com.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 25.05.2018

Meld je aan voor onze nieuwsbrief over Zakendoen in Duitsland en onze activiteiten.

Meld je aan voor onze blog en nieuws over Zakendoen in Duitsland.

Je ontvangt direct de eerste 17 pagina`s uit dit managementboek per email! 

Bedank voor je aanmelding. Wij zullen met je gegevens uiterst zorgzaam omgaan. Lees voor meer informatie onze privacy policy.