zakendoen in Duitsland

De Nederlandse taal is voor een Duitser moeilijk te leren. Niet vanwege de (veel eenvoudigere) grammatica maar door de grote hoeveelheid beelduitspraken die „om de haverklap“ gebruikt worden. Nederlanders zijn zich hier vaak niet even goed van bewust. De beeldtaal heeft echter een vaste plek in de Nederlandse communicatie verworven.

Als Duitse kan ik je verzekeren dat het heel moeilijk tot haast onmogelijk is om het Nederlandse gevoel achter de beelduitspraken te ontwikkelen. Het duurt jaren voordat je de vele cryptische uitspraken “onder de knie hebt” en enigszins snapt wat ze betekenen.

Hoe gevarieerd de Nederlandse taal met beelden omgaat merk jij waarschijnlijk pas als je spontane Duitse vertalingen niet blijken te kloppen. Of ze klinken zelfs in jouw oren een beetje raar.

Ik vind het uiteraard hilarisch omdat ik de Nederlandse uitdrukkingen ken. Je Duitse zakenpartner snapt er waarschijnlijk geen “bal” van.

Hieronder geef ik je voorbeelden van vaak letterlijk vertaalde uitspraken:

Uitspraak: niet: maar:
het valt mee of tegen es fällt mir mit oder gegen es gefällt oder gefällt nicht
laat maar zitten lass mal sitzen dann lass es halt
de spits afbijten die Spitze abbeissen einer muss der Erste sein
last hebben van Last von etwas haben Probleme mit etwas haben
dat is andere koek of gesneden koek anderer Kuchen oder geschnittener Kuchen das ist eine schwerwiegendere Angelegenheit oder eine einfache Sache
niets mis mee nichts miss mit hiermit ist alles in Ordnung
in je nopjes zijn in den Noppen sein sich total über etwas freuen oder überglücklich sein
er weer tegen kunnen wieder dagegen können etwas ertragen können, fertigwerden mit
oplappen auflappen oder aufwischen ausbessern, verbessern
foute boel falsche Buhl Pass auf! Hier stimmt etwas nicht
van pas komen von Pass kommen etwas kommt gelegen, es passt mir
uit je nek kletsen aus dem Nacken reden dumm rumreden oder Unsinn erzählen
je ei kwijt kunnen sein Ei wegstecken können sich entfalten können, sich aussprechen können
met je neus in de boter vallen mit der Nase in die Butter fallen Glück gehabt
iets onder de knie hebben etwas unter das Knie haben etwas beherrschen
het raakt kant noch wal weder Kant noch Wall treffen völliger Unsinn
iets zien zitten etwas sitzen sehen etwas gut finden
van slag zijn von Schlag sein aus dem Gleichgewicht sein
iets gaat je niet in de koude kleren zitten etwas sitzt dir nicht in der kalten Kleidung unter die Haut gehen
veel of weinig voorstellen viel oder wenig vorstellen viel oder nichts wert sein
op de kop tikken auf den Kopf ticken kaufen
voor het oprapen liggen vor dem Aufraffen haben genug vorhanden
nergens op slaan es schlägt nirgends auf nicht zutreffend, stimmt nicht

Wat zijn jouw favoriete uitspraken? Of welke weet jij gewoonweg niet te vertalen?
Vertel het in een commentaar hieronder!