zakendoen in Duitsland

Nederlandse bedrijven kiezen steeds vaker ook voor Engelse en Duitse websites. Met een simpele vertaling ben je er echter nog niet. Duitse websites moeten namelijk voldoen aan de Duitse wetgeving.

De eisen aan Duitstalige websites van een Nederlandse onderneming zijn gelijk aan een website van een Duits bedrijf. Is dat niet het geval? Dan kun je fikse boetes oplopen. Het speelt hierbij geen rol dat je bedrijf in Nederland gevestigd is. Je richt je met een Duitstalige website namelijk tot de Duitse consument / afnemer.

Veel bedrijven willen deze storende informatie het liefst ergens in een sub-sub-sub menu van de website wegmoffelen. Echter vereist de wet dat bepaalde informatie duidelijk zichtbaar en toegankelijk moet zijn, niet slechts via de startpagina. Deze “ongeliefde” informatie moet vanaf elke pagina makkelijk toegankelijk gemaakt worden.

Is dit niet het geval en is je concurrentie je niet goed gezind? Dan lees je hieronder meer over gevallen met kans op boetes.

Je bedrijf kan voor de volgende zaken of onvolledigheden een boete opgelegd krijgen:

1)      Geen “Impressum” op Duitse websites

Hiervan bestaat geen vergelijkbare Nederlandse versie. Het Impressum is uitgebreide informatie over de uitgever van de website. Het bevat veel meer dan NAW gegevens. Ook een disclaimer of vrijwaringsclausule is iets anders dan een Impressum.

Bedrijfsgegevens die in een Impressum thuishoren zijn o.a.:

 • NAW gegevens
 • Juridische bedrijfsvorm
 • De naam/namen van de gemachtigde vertegenwoordiger(s)
 • Gegevens voor contactopname incl. elektronische contactmogelijkheid
 • Indien het gaat om een beroep/dienstverlening die valt onder de toezichthoudende instantie moet dit worden vermeld, incl. instantie en registratienummer
 • Indien het gaat over diensten waarvoor certificaten vereist zijn moeten gegevens van het opleidingsinstituut en/of lidmaatschap van de betreffende beroepsvereniging worden vermeld
 • KvK nummer
 • BTW ID nummer

In geval van surseance van betalingen of faillissement :

 • dient een naamloze vennootschap, commanditaire vennootschap of vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ook op de website te vermelden dat zij onder toezicht staan van een curator.

2)      Geen privacy policy (Datenschutzerklärung)

Zoals ik in mijn vorige blog over het onderwerp Privacy reeds vermelde is men in Duitsland bijzonder gehecht aan een wettelijk aanvaardbare omgang met persoonsgebonden gegevens. Zo dient op een Duitstalige website ook een uitgebreide “Datenschutzerklärung” gepubliceerd te worden. Hierin moet tot in detail worden beschreven, welke maatregelen het bedrijf neemt om de privacy van de websitegebruiker te waarborgen. Dit zijn in ieder geval feitelijke informatie over:

 • dat er persoonlijke gegevens opgeslagen worden
 • de manier, omvang, waarom en hoe de gegevens opgeslagen worden
 • waar de gegevens opgeslagen worden (dit geld ook voor Social Media koppelingen)
 • de identiteit van de instantie die gegevens opslaat (bijv. ook Twitter, Google, etc.)

3)      Geen bronvermelding van gebruikt foto en videomateriaal

Foto’s en video’s zijn altijd auteursrechtelijk beschermt. Indien beeldmateriaal niet door jezelf zijn gemaakt, dien je vóór de internet publicatie het gebruiksrecht goed af te spreken. Op Duitse websites wordt een naamsvermelding van de fotograaf of filmmaker in het Impressum gepubliceerd. Ook al koop je de diensten van een fotograaf of filmmaker dan ben je nog niet in het bezit van de auteursrechten van het materiaal. Enkel het gebruiksrecht wordt met de verkoop door de maker aan jou of je bedrijf toegekend. Maak hier duidelijke afspraken over.

Belangrijk om te weten:
Het auteursrecht eindigt in Nederland trouwens pas 70 jaar na het overlijden van de maker.
De boetes kunnen overigens oplopen tot € 50.000. Tenminste; dat is wat ik in de Duitse jurisprudentie na kon lezen.

Zelf heb ik ooit het geval van een onrechtmatige online publicatie van een foto meegemaakt. De boete was € 1500,- en dat is niet mis. Er kon niet hard gemaakt worden dat de gebruiksrechten tijdens een bedrijfsovername eveneens overgedragen werden. Jammer… maar zo snel kan het gaan.

Daarom koop ik het beeldmateriaal dat ik samen met mijn blogs publiceer of maak het zelf.

Heb jij ooit een boete ontvangen voor een van bovengenoemde boetevallen?

Vertel hieronder je verhaal.